gimnazjum w Toruniu

gimnazjum w Toruniu

Wniosek o nominację profesorską z 31.05.1932

Postanowienie z 20.08.1921

Polecenie wypłaty uposażenia z bd.bd.1921

Protokół z odbioru przysięgi urzędniczej z 19.08.1921

Prośba z 18.06.1921

List motywacyjny z 12.04.1921

Powołanie z 03.08.1921

Wniosek o nominacę profesorską z 11.02.1931

Podziękowanie z b.d.