Gottfried Wilhelm Leibniz

Gottfried Wilhelm Leibniz

List do Kazimierza Twardowskiego z 27.01.1923

List od Anny Teresy Tymienieckiej z 18.08.1965

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 27.06.1925

List do Henryka Elzenberga z 05.06.1951

List do Kazimierza Twardowskiego z 29.11.1927

Plan Biblioteki Klasyków Filozofii w zakresie filozofii niemieckiej w. XVII i XVIII z d.b.

List od Kazimierza Twardowskiego z 06.02.1923

List do Komitetu Biblioteki Klasyków Filozofii z 03.12.1954

List do Henryka Elzenberga z 21.06.1951

List od Henryka Elzenberga z 07.06.1951

List do Komitetu Biblioteki Klasyków Filozofii z 09.07.1951

List do Tadeusza Kotarbińskiego z 29.05.1953