Gottfried Wilhelm Leibniz

Gottfried Wilhelm Leibniz

List od Kazimierza Twardowskiego z 06.02.1923

List od Anny Teresy Tymienieckiej z b.d. 2

List do Komitetu Biblioteki Klasyków Filozofii z 03.12.1954

Załącznik do listu do Ireny Krońskiej z 21.12.1954

List do Ireny Krońskiej z 12.01.1955

Plan Biblioteki Klasyków Filozofii w zakresie filozofii niemieckiej w. XVII i XVIII z d.b.

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 27.06.1925

List do Komitetu Biblioteki Klasyków Filozofii z 17.12.1954

List od Anny Teresy Tymienieckiej z 13.12.1960

List od Anny Teresy Tymienieckiej z 27.06.1969

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 16.10.1932

List do Henryka Elzenberga z 21.06.1951