Jan Legowicz

Jan Legowicz

List od Tadeusza Czeżowskiego z 12.11.1966

List do Komitetu Biblioteki Klasyków Filozofii z 01.04.1955

List do Komitetu Biblioteki Klasyków Filozofii z 03.06.1955

List do Komitetu Biblioteki Klasyków Filozofii z 24.03.1954

List od Tadeusza Czeżowskiego z 12.03.1967

Protokół z posiedzenia Komitetu Biblioteki Klasyków Filozofii z 09.10.1954

List do Jana Legowicza z 01.04.1955

List od Ireny Krońskiej z 04.04.1955

List od Jana Legowicza z 22.03.1955

List od Jana Legowicza z 07.03.1964

List od Tadeusza Czeżowskiego z 24.01.1967

List do Ireny Krońskiej z 07.04.1955