Jan Leszczyński

Jan Leszczyński

List do Władysława Tatarkiewicza z 17.10. 1963

List do Władysława Tatarkiewicza z 24. 11.1962

List od Hansa Corneliusa z 14.12.1937

Odczyt „Co jest nowego w ostatnim dziele Husserla?” z b.d.

Kartka pocztowa od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 22.04.1937

Kartka pocztowa od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 21.02.1938

List od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 23.03.1938

List do Władysława Tatarkiewicza z 17.11.1954

List od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 09.02.1939

List od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 01/02.03.1938

Lista członków Krakowskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Filozoficznego z 21.01.1967

List od Tadeusza Czeżowskiego z 29.01.1961