Kraków

Kraków

List do Komitetu Biblioteki Klasyków Filozofii z 03.06.1955

List od Tadeusza Czeżowskiego z 09.04.1966

Kartka pocztowa od Tadeusza Czeżowskiego z 18.07.1957

List do Władysława Tatarkiewicza z 22.03.1969

List od Władysława Tatarkiewicza z 13.04.1962

List od Józefa Tischnera z 05.12.1968

List od Tadeusza Czeżowskiego z 05.06.1966

List do Władysława Tatarkiewicza z 24. 11.1962

List do Władysława Tatarkiewicza z 29.10.1969

List do Władysława Tatarkiewicza z 19.09.1960

List do Kazimierza Twardowskiego z 27.03.1925

List od Józefa Tischnera z 18.08.1969