Kraków

Kraków

List od Tadeusza Kotarbińskiego z 09.11.1947

List do Polskiej Akademii Umiejętności z 20.02.1948

List do Władysława Tatarkiewicza z 29.03.1961

List do Władysława Tatarkiewicza z 20.05.1961

Kartka pocztowa od Władysława Tatarkiewicza z 11.09.1949

List do Polskiej Akademii Nauk z 22.12.1965

List do Księdza Rektora z 07.02.1939r.

List od Tadeusza Czeżowskiego z 12.03.1967

List do Władysława Tatarkiewicza z 17.10.1950

List do Komitetu Biblioteki Klasyków Filozofii z 12.03.1956

List do Kazimierza Twardowskiego z 21.02.1926

List do Komitetu Biblioteki Klasyków Filozofii z 03.09.1951