Kraków

Kraków

List do Władysława Tatarkiewicza z 17.10. 1963

Kartka pocztowa od Juliusza Kleinera z 04.01.1948

List od Władysława Tatarkiewicza z 13.04.1962

List do Państwowego Wydawnictwa Naukowego z 29.04.1963

List od Tadeusza Czeżowskiego z 17.05.1958

List do Komitetu Biblioteki Klasyków Filozofii z 01.04.1952

List do Władysława Tatarkiewicza z 29.04.1950

List od Tadeusza Czeżowskiego z 23.03.1958

List do Władysława Tatarkiewicza z 19.09.1960

List od Kazimierza Ajdukiewicza z 19.06.1948

List do Tadeusza Czeżowskiego z 19.10.1954

List od Tadeusza Czeżowskiego z 20.12.1957