Kraków

Kraków

List do Komitetu Biblioteki Klasyków Filozofii z 14.05.1954

List do Komitetu Biblioteki Klasyków Filozofii z 30.09.1952

List do Władysława Tatarkiewicza z 19.10.1960

List do Władysława Tatarkiewicza z 09.01.1969

List od Tadeusza Czeżowskiego z 29.01.1961

List do Komitetu Biblioteki Klasyków Filozofii z 30.09.1954

List od Władysława Tatarkiewicza z 21.01.1961

List do Państwowego Instytutu Wydawniczego z 15.12.1951

List do Kazimierza Twardowskiego z 19.08.1925

List do Władysława Tatarkiewicza z 23.11.1959

List do Tadeusza Czeżowskiego z 16.11.1954

List do Władysława Tatarkiewicza z 24.06.1966