Kraków

Kraków

List od Tadeusza Kotarbińskiego z 30.06.1966

List do Władysława Tatarkiewicza z 15.07.1967

List od Henryka Markiewicza z 15.07.1963

List do Danieli Gromskiej z 28.08.1960

List do Komitetu Biblioteki Klasyków Filozofii z 12.08.1952

List do Państwowego Instytutu Wydawniczego z 10.12.1951

Kartka pocztowa od Tadeusza Czeżowskiego z 21.11.1948

List do Władysława Tatarkiewicza z 22.10.1957

List do Komitetu Biblioteki Klasyków Filozofii z 25.03.1953

List do Komitetu Biblioteki Klasyków Filozofii z 14.05.1954

Kartka pocztowa do Władysława Tatarkiewicza z 24.06.1952

List do Władysława Tatarkiewicza z 03.05.1950