książka

książka

List od Tadeusza Czeżowskiego z 11.06.1966

List od Tadeusza Czeżowskiego z 20.12.1957

List do Kazimierza Twardowskiego z 13.10.1920

List do Władysława Tatarkiewicza z 20.08. 1963

List do Władysława Tatarkiewicza z 24.07.1966

Odczyt „Co jest nowego w ostatnim dziele Husserla?” z b.d.

List od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 15.03.1936

List od Marii Turowicz z 08.07.1966

Kartka pocztowa od Tadeusza Czeżowskiego z 06.03.1958

List do Władysława Tatarkiewicza z 07.01.1967

List od Marii Gołaszewskiej z 13.05.1968

List od Władysława Tatarkiewicza z 19.03.1959