książka

książka

List od Władysława Tatarkiewicza z 19.03.1959

List od Tadeusza Czeżowskiego z 21.09. 1949

List od Władysława Tatarkiewicza z 05.07.1966

List do Kazimierza Twardowskiego z 13.10.1920

List od Marii Gołaszewskiej z 13.05.1968

Odczyt „Co jest nowego w ostatnim dziele Husserla?” z b.d.

List do Władysława Tatarkiewicza z 20.08. 1963

List od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 01/02.03.1938

List do Kazimierza Twardowskiego z 14.01.1928

Kartka pocztowa od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 26.07.1936

Kartka pocztowa od Tadeusza Czeżowskiego z 13.02.1966

List od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 15.03.1936