kwestie publikacyjne

kwestie publikacyjne

List od Kazimierza Ajdukiewicza z 26.02.1949

List od Kazimierza Ajdukiewicza z 05.05.1949

List od Kazimierza Ajdukiewicza z 07.08.1948

List od Felixa Kaufmanna z 05.12.1934

List od Felixa Kaufmanna z 09.10.1934

List do Tadeusza Kotarbińskiego z 21.07.1951

List od Kazimierza Ajdukiewicza z 13.02.1953

List od Kazimierza Ajdukiewicza z 01.10.1948

List od Kazimierza Ajdukiewicza z 21.06.1949

List od Stefana Żółkiewskiego z 27.03.1969

List od Felixa Kaufmanna z 09.10.1934 (a)

List do Kazimierza Ajdukiewicza z 14.04.1949