kwestie publikacyjne

kwestie publikacyjne

List od Kazimierza Ajdukiewicza z 21.06.1949

List od Stefana Żółkiewskiego z 27.03.1969

List od Felixa Kaufmanna z 05.12.1934

List od Kazimierza Ajdukiewicza z 17.02.1949

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 20.08.1920

List do Kazimierza Ajdukiewicza z 14.04.1949

List do Tadeusza Kotarbińskiego z 21.07.1951

List od Felixa Kaufmanna z 09.10.1934

List od Kazimierza Ajdukiewicza z 13.02.1953

List od Felixa Kaufmanna z 09.10.1934 (a)

List od Kazimierza Ajdukiewicza z 01.10.1948

List od Kazimierza Ajdukiewicza z 26.02.1949