kwestie publikacyjne

kwestie publikacyjne

List od Kazimierza Ajdukiewicza z 21.06.1949

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 20.08.1920

List od Kazimierza Ajdukiewicza z 13.02.1953

List od Kazimierza Ajdukiewicza z 01.10.1948

List od Felixa Kaufmanna z 09.10.1934

List od Kazimierza Ajdukiewicza z 07.08.1948

List od Kazimierza Ajdukiewicza z 26.02.1949

List od Kazimierza Ajdukiewicza z 17.02.1949

List od Kazimierza Ajdukiewicza z 05.05.1949

List do Kazimierza Ajdukiewicza z 14.04.1949

List do Kazimierza Ajdukiewicza z 22.09.1949

List do Tadeusza Kotarbińskiego z 21.07.1951