list

list

List od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 24.03.1934

List od Romana Suszko z 15.02.1965

List od Stefana Żółkiewskiego z 16.08.1965

List od Anny Reinach z bd

List do Księdza Rektora z 13.02.1939r.

List do Stefana Żółkiewskiego z 09.09.1968

List do Stefana Żółkiewskiego z 06.08.1965

List od Edmunda Husserla z 16.03.1929

List do Księdza Rektora z 07.02.1939r.

List do Księdza Rektora z 04.02.1938r.

List od Alexandra Pfändera z 18.05.1933

List od Alexandra Pfändera z 13.01.1926