Max Scheler

Max Scheler

List od Władysława Witwickiego z 10.08.1922

List do Ireny Krońskiej z 21.06.1966

Spis prac z 04.11.1952

Odczyt Romana Ingardena „Poznanie ejdetyczne u Husserla a Kantowskie poznanie a priori” z 21.02.1970

List od Stefana Szumana z 24.02.1943

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 09.04.1927

List do Kazimierza Twardowskiego z 07.01.1925

List do Kazimierza Twardowskiego z 20.02.1922

List od Tadeusza Czeżowskiego z 08.12.1965

List do Kazimierza Twardowskiego z 04.11.1924

List od Stefana Szumana z bd.06.1942

Odczyt Romana Ingardena na posiedzeniu Lwowskiego Towarzystwa Naukowego z 15.06.1939