Max Scheler

Max Scheler

List od Józefa Tischnera z 12.02.1969

Opinie o Ingardenie z 15.12.1930

List do Władysława Tatarkiewicza z 22.01.1967

List do Kazimierza Twardowskiego z 19.08.1919

List od Wacława Borowego z 14.11.1921

List do Ireny Krońskiej z 08.01.1966

List do Kazimierza Twardowskiego z 07.01.1925

List od Stefana Szumana z 24.02.1943

List do Kazimierza Twardowskiego z 13.08.1928

List do Ireny Krońskiej z 23.06.1966

Odczyt Romana Ingardena „Poznanie ejdetyczne u Husserla a Kantowskie poznanie a priori” z 21.02.1970

List od Wacława Borowego z 09.09.1938