Max Scheler

Max Scheler

Spis prac z 04.11.1952

List od Wacława Borowego z 14.11.1921

List do Kazimierza Twardowskiego z 13.08.1928

Opinie o Ingardenie z 15.12.1930

List do Ireny Krońskiej z 08.01.1966

List od Stefana Szumana z 09.04.1942

List od Stefana Szumana z 24.02.1943

Wniosek o nominacę profesorską z 11.02.1931

List do Ireny Krońskiej z 21.06.1966

Odczyt Romana Ingardena „Poznanie ejdetyczne u Husserla a Kantowskie poznanie a priori” z 21.02.1970

Odczyt Romana Ingardena na posiedzeniu Lwowskiego Towarzystwa Naukowego z 15.06.1939

List do Kazimierza Twardowskiego z 19.08.1919