Max Scheler

Max Scheler

Spis prac z 04.11.1952

Kartka pocztowa od Wacława Borowego z 26.11.1921

Kartka pocztowa od Wacława Borowego z 24.10.1921

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 20.06.1921

Uchwała habilitacyjna z 12.02.1925

List od Józefa Tischnera z 12.02.1969

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 19.04.1931

List do Władysława Tatarkiewicza z 22.01.1967

Kartka pocztowa od Wacława Borowego z 17.05.1922

List do Kazimierza Twardowskiego z 13.08.1928

Kartka pocztowa od Stefana Szumana z 08.06.1943

Kartka pocztowa od Wacława Borowego z 3.08.1922