Ministerstwo Oświaty

Ministerstwo Oświaty

List od Władysława Tatarkiewicza z 01.03.1948

List od Władysława Tatarkiewicza z 22.03.1967

List od Mieczysława Wallisa z 11.12.1947

List od Tadeusza Czeżowskiego z 29.11.1947

List od Władysława Tatarkiewicza z 24.01.1948

List do Kazimierza Twardowskiego z 07.10.1927

List do Kazimierza Twardowskiego z 30.04.1919

List do Kazimierza Twardowskiego z 29.11.1927

List od Bogdana Suchodolskiego z 21.05.1946

List od Tadeusza Czeżowskiego z 08.01.1948

List od Manfreda Kridla z 26.12.1946

List od Kazimierza Ajdukiewicza z 01.12.1927