odczyty

odczyty

List do Stefana Morawskiego z 25.05.1967

List od Ignacego Małeckiego z 04.02.1964

List od Ireny Sławińskiej z 23.02.1958

List od Stefana Żółkiewskiego z 05.04.1968

List od Władysława Tatarkiewicza z 30.03.1969

List od Stefana Żółkiewskiego z 03.01.1968

List od Anny Teresy Tymienieckiej z 20.08.1966

List od Henryka Mehlberga z 16.06.1946

List od Tadeusza Czeżowskiego z 12.11.1966

List do Stefana Żółkiewskiego z 07.05.1964

List od Kazimierza Twardowskiego z 19.10.1920

Pismo dot. wygłaszania referatów, wykładów i odczytów za granicą z 27.07.1963