Oskar Becker

Oskar Becker

List do Kazimierza Twardowskiego z 07.10.1927

List do Kazimierza Twardowskiego z 27.01.1923

List do Kazimierza Twardowskiego z 29.05.1924

List od Malvine Husserl z 24.03.1929

List od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 16.04.1937

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 24.12.1921

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 29.06.1927

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 31.08.1923

List do Kazimierza Twardowskiego z 12.09.1927

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 16.06.1924

List od Malvine Husserl z 16.04.1926