PAN

PAN

List od Stefana Żółkiewskiego z 25.11.1967

List do Romana Ingardena z 21.04.1966

Zaproszenie na dyskusję naukową z b.d.

List od Kazimierza Wyki z 19.02.1967

List do Władysława Tatarkiewicza z 22.03.1969

List do Stefana Żółkiewskiego z 09.09.1968

List do Władysława Tatarkiewicza z 20.05.1961

List od Władysława Tatarkiewicza z 03.05.1965

List do Polskiej Akademii Nauk z 22.09.1964

Kartka pocztowa od Stefana Morawskiego z 05.12.1965

List od Stefana Żółkiewskiego z 26.02.1964

List od Romana Ingardena do Profesora ? (Maria Gołaszewska) z 24.05.1967