PAN

PAN

List do Kazimierza Ajdukiewicza z 15.03.1956

Pismo dot. wygłaszania referatów, wykładów i odczytów za granicą z 04.02.1964

List do Władysława Tatarkiewicza z 24. 11.1962

List do Stefana Żółkiewskiego z 21.10.1966

List od Stefana Żółkiewskiego z 03.02.1966

List do Polskiej Akademii Nauk z 04.06.1966

List do Zofii Lissy z 21.05.1954

List do Anny Teresy Tymienieckiej z 21.03.1969

List do Władysława Tatarkiewicza z 18.06.1960

List od Ksawerego Piwockiego z 27.12.1964

List od Władysława Tatarkiewicza z 12.12.1966

List do Władysława Tatarkiewicza z 20.08. 1963