PAN

PAN

List do Stefana Morawskiego z 26.06.1967

List do Władysława Tatarkiewicza z b.d. (b)

List do Polskiej Akademii Nauk z 22.09.1964

List do Polskiej Akademii Nauk z 31.03.1965

List od Stefana Żółkiewskiego z 27.11.1965

List od Tadeusza Kotarbińskiego z 04.03.1961

List od Tadeusza Czeżowskiego z 29.05.1946

List do Władysława Tatarkiewicza z 07.11. 1969

List do Romana Ingardena z 21.04.1966

List do Urzędu Celnego PRL w Zebrzydowicach z 31.05.1965

List do Władysława Tatarkiewicza z 22.03.1969

List od Jerzego Rudzkiego z 13.01.1965