PAN

PAN

List do Stefana Żółkiewskiego z 11.03.1965

List do Kazimierza Ajdukiewicza z 15.03.1956

List do Władysława Tatarkiewicza z 24.05. 1966

List do Polskiej Akademii Nauk z 22.09.1964

List do Polskiej Akademii Nauk z 04.06.1966

List do Stefana Żółkiewskiego z 09.09.1968

List od Kazimierza Wyki, Bronisława Baczko i Witolda Kuli z 16.12.1966

List do Stefana Żółkiewskiego z 06.08.1965

List od Anny Teresy Tymienieckiej z 30.09.1968

List od Tadeusza Czeżowskiego z 17.05.1958

List do Kazimierza Wyki z 02.07.1967

List od Stefana Żółkiewskiego z 29.05.1967