PAN

PAN

Kartka pocztowa od Tadeusza Czeżowskiego z 24.02.1967

List do Polskiej Akademii Nauk z 22.04.1965

List do Władysława Tatarkiewicza z 24. 11.1962

List od Romana Suszko z 15.02.1965

List do Władysława Tatarkiewicza z 21.09.1960

List do Władysława Tatarkiewicza z 20.01. 1964

List do Władysława Tatarkiewicza z 27.10.1961

List od Stefana Morawskiego z 27.10.1965

Pismo dot. wygłaszania referatów, wykładów i odczytów za granicą z 27.07.1963

List od Władysława Tatarkiewicza z 04.11.1965

Prośba o rezerwację z 22.09.1964

List do Władysława Tatarkiewicza z 20.03.1967