PAN

PAN

List do Romana Ingardena z 21.04.1966

List do Władysława Tatarkiewicza z 09.12.1954

List do Zofii Lissy z 30.03.1954

List do Stefana Żółkiewskiego z 05.02.1965

List do Zofii Lissy z 11.05.1954

List do Anny Teresy Tymienieckiej z 21.03.1969

List od Stefana Żółkiewskiego z 22.02.1966

List do Polskiej Akademii Nauk z 19.10.bd

List do Polskiej Akademii Nauk z 22.09.1964

List od Władysława Tatarkiewicza z 03.05.1965

List do Tadeusza Czeżowskiego z 19.10.1954

List od Władysława Tatarkiewicza z 24.02.1962