PAN

PAN

List od Stefana Żółkiewskiego z 29.05.1967

List do Anny Teresy Tymienieckiej z 21.03.1969

List od Stefana Żółkiewskiego z 03.01.1968

List od Władysława Tatarkiewicza z 05.07.1966

List do Tadeusza Kotarbińskiego z 23.02.1961

Zaproszenie na dyskusję naukową z b.d.

List do Władysława Tatarkiewicza z 05.07.1968

List do Kazimierza Ajdukiewicza z 15.03.1956

Kartka pocztowa od Stefana Morawskiego z bd 2

List do Stefana Żółkiewskiego z 21.01.1965 A

List od Romana Suszko z 15.02.1965

Pismo dot. wygłaszania referatów, wykładów i odczytów za granicą z 04.02.1964