PAN

PAN

List do Tadeusza Czeżowskiego z 19.10.1954

List od Stefana Morawskiego z bd

List do Władysława Tatarkiewicza z 02.03. 1963

List do Anny Teresy Tymienieckiej z 21.03.1969

List do Stefana Żółkiewskiego z 07.05.1964

List od Tadeusza Czeżowskiego z 29.05.1958

List od Władysława Tatarkiewicza z 28.05.1966

List od Stefana Żółkiewskiego z 26.11.1965

List od Stefana Żółkiewskiego z 27.10.1966

List od Stefana Żółkiewskiego z 26.02.1964

List do Polskiej Akademii Nauk z 22.12.1965

List od Stefana Żółkiewskiego z 26.05.1964