PAN

PAN

Prośba o wyrobienie paszportu i wizy z 15.09.1964

List od Władysława Tatarkiewicza z 24.02.1962

List do Stefana Żółkiewskiego z 05.02.1964

List do Władysława Tatarkiewicza z 27.06.1969

List do Władysława Tatarkiewicza z 29.04. 1965

List od Stefana Żółkiewskiego z 19.03.1968

List od Stefana Żółkiewskiego z 17.01.1966

List od Tadeusza Cieślaka z 18.05.1965

List od Stefana Świeżawskiego z 10.07.1965

List do Władysława Tatarkiewicza z 10.06.1952

List do Polskiej Akademii Nauk z 10.02.1966

List do Władysława Tatarkiewicza z 12.08.1968