PAN

PAN

List do Stefana Żółkiewskiego z 05.02.1965

List do Władysława Tatarkiewicza z 27.10.1961

List od Stefana Żółkiewskiego z 12.03.1966

List do Władysława Tatarkiewicza z 20.08. 1963

List do Polskiej Akademii Nauk z 18.01.1965

List od Tadeusza Kotarbińskiego z 07.02.1966

List do Stefana Żółkiewskiego z 23.12.1965 (a)

List do Stefana Żółkiewskiego z 23.12.1965 (b)

List od Tadeusza Czeżowskiego z 12.10.1954

Pismo dot. wygłaszania referatów, wykładów i odczytów za granicą z 04.02.1964

List do Tadeusza Kotarbińskiego z 23.02.1961

List do Polskiej Akademii Nauk z 22.12.1965