PAN

PAN

List do Władysława Tatarkiewicza z 27.06.1969

List od Stefana Żółkiewskiego z 25.03.1966

List do Władysława Tatarkiewicza z 18.05.1956

List do Zofii Lissy z 21.05.1954

List od Władysława Tatarkiewicza z 03.05.1965

List od Władysława Tatarkiewicza z 06.11.1966

List od Władysława Tatarkiewicza z 29.07.1966

List do Władysława Tatarkiewicza z 20.08. 1963

List do Władysława Tatarkiewicza z 23.03. 1953

List od Tadeusza Kotarbińskiego z 07.02.1966

List do Władysława Tatarkiewicza z 17.09.1963

List do Stefana Żółkiewskiego z 23.12.1965 (b)