PAN

PAN

List od Tadeusza Czeżowskiego z 29.05.1958

List do Stefana Żółkiewskiego z 23.12.1965 (a)

List od Stanisława Urbańczyka z 22.02.1965

List od Stefana Żółkiewskiego z 07.07.1967

List do Władysława Tatarkiewicza z b.d. (b)

List do Polskiej Akademii Nauk z 24.09.1969

List do Władysława Tatarkiewicza z 02.03. 1963

List do Władysława Tatarkiewicza z 20.03.1967

List do Władysława Tatarkiewicza z 24.05. 1966

List do Stefana Żółkiewskiego z 21.10.1966

Protokół z posiedzenia Zarządu Głównego PTF z 12.05.1957

List od Stefana Żółkiewskiego z 01.03.1966