PAN

PAN

List do Jerzego Rudzkiego z 18.01.1965

List do Stefana Żółkiewskiego z 05.02.1965

Pismo dot. wygłaszania referatów, wykładów i odczytów za granicą z 04.02.1964

List od Władysława Tatarkiewicza z 05.07.1966

List do Polskiej Akademii Nauk z 16.11.1968

List do Polskiej Akademii Nauk z 01.07.1963

List do Kazimierza Ajdukiewicza z 15.03.1956

List od Władysława Tatarkiewicza z 05.07.1967

List do Polskiej Akademii Nauk z 04.06.1966

List do Władysława Tatarkiewicza z 20.05.1961

List do Władysława Tatarkiewicza z 18.06.1960

List do Henryka Elzenberga z 03.03.1964