Paryż

Paryż

List od Ireny Krońskiej z 10.04.1947

List od Anny Teresy Tymienieckiej z 13.05.1966

List do Kazimierza Twardowskiego z 15.02.1928

List do Kazimierza Twardowskiego z 28.03.1922

List od Stanisława Wędkiewicza z 05.03.1948

List do Władysława Tatarkiewicza z 07.04.1966

List do Kazimierza Twardowskiego z 03.08.1924

List od Edmunda Husserla z 26.12.1927

List od Haliny Poświatowskiej z 16.12.bd

List od Stefana Morawskiego z 03.06.1964

List do Władysława Tatarkiewicza z 07.01.1967

List od Ireny Krońskiej z 10.07.1947