Paryż

Paryż

List od Kazimierza Wyki z 04.11.1965

List od Anny Teresy Tymienieckiej z 13.05.1966

List od Władysława Tatarkiewicza z 26.06.1937

List do Kazimierza Twardowskiego z 10.08.1937

List od Stefana Świeżawskiego z 03.08.1965

List od Malvine Husserl z 09.01.1929

Kartka pocztowa od Władysława Tatarkiewicza z 07.04.1965

List od Tadeusza Czeżowskiego z 12.03.1967

List od Malvine Husserl z 24.03.1929

List do Władysława Tatarkiewicza z 30.10. 1966

List do Kazimierza Twardowskiego z 14.01.1928

List od Manfreda Kridla z 11.09.1946