Paryż

Paryż

List do Władysława Tatarkiewicza z 07.01.1967

List do Stefana Żółkiewskiego z 17.05.1966

List do Kazimierza Twardowskiego z 29.02.1928

List od Ireny Krońskiej z 10.07.1947

List od Ireny Krońskiej z 09.05.1947

List od Marii Gołaszewskiej z 20.07.1966

List od Stanisława Wędkiewicza z 15.09.1949

List od Stanisława Wędkiewicza z 01.04.1949

Pocztówka od Ireny Krońskiej z 24.02.1946

List od Edmunda Husserla z 23.12.1928

List do Stefana Żółkiewskiego z 05.02.1964

List do Kazimierza Twardowskiego z 07.01.1925