Paryż

Paryż

List do Stefana Żółkiewskiego z 21.10.1966

List do Władysława Tatarkiewicza z 24.08.1966

List do Władysława Tatarkiewicza z 09.04.1960

List od Anny Teresy Tymienieckiej z 13.05.1966

List do Ireny Krońskiej z 29.10.1954

List od Ireny Krońskiej z 05.09.1947

List od Ireny Krońskiej z 12.06.1946

List od Ireny Krońskiej z 06.01.1947

List do Kazimierza Twardowskiego z 20.02.1922

Kartka pocztowa od Malvine Husserl z 28.03.1921

List od Edmunda Husserla z 13.07.1928

List od Stefana Żółkiewskiego z 28.12.1967