Platon

Platon

List od Władysława Witwickiego z 18.07.1923

List od Władysława Witwickiego z 10.08.1922

List od Władysława Witwickiego z 28.07.1922

Kartka pocztowa od Władysława Witwickiego z 30.06.1942

List od Stanisława Wędkiewicza z 11.01.1948

List od Konstantego Michalskiego z 25.03.bd

List od Władysława Witwickiego z 07.03.1925

Odczyt Romana Ingardena „Poznanie a priori u Kanta i Husserla” z 21.03.1970r.

List od Stefana Szumana z 06.10.1942

List od Władysława Witwickiego z 11.08.1923

List od Jana Patočki z 22.05.1949

List do Księdza Rektora z 13.02.1939r.