Platon

Platon

List od Stefana Szumana z 06.10.1942

List od Władysława Witwickiego z 11.04.1938

Odczyt Romana Ingardena „Poznanie a priori u Kanta i Husserla” z 21.03.1970r.

List od Władysława Witwickiego z 28.05.1918

List od Władysława Witwickiego z 05.04.1923

List od Stanisława Wędkiewicza z 11.01.1948

List od Jana Patočki z 22.05.1949

List od Władysława Witwickiego z 21.02.1924

Kartka pocztowa od Anny Teresy Tymienieckiej z 26.12.1946

List od Stefana Szumana z 09.04.1942

List od Władysława Witwickiego z 10.08.1922

List od Władysława Witwickiego z 08.04.1925