podróże

podróże

List od Kazimierza Twardowskiego z 26.11.1934

List do Władysława Tatarkiewicza z 24.08.1966

List do Danieli Gromskiej z 28.01.1959

List od Malvine Husserl z 06.05.1928

List do Władysława Tatarkiewicza z 07.04.1966

List do Kazimierza Twardowskiego z 07.10.1927

Kartka pocztowa do Danieli Gromskiej z 08.09.1962

List od Kazimierza Twardowskiego z 31.12.1927

Kartka pocztowa od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 19.10.1935

List do Władysława Tatarkiewicza z 28.10. 1968

List do Władysława Tatarkiewicza z 27.06.1969

List od Władysława Tatarkiewicza z 30.03.1969