podróże

podróże

List do Kazimierza Twardowskiego z 07.01.1925

List od Władysława Tatarkiewicza z 07.02.1962

List od Malvine Husserl z 06.05.1928

List do Kazimierza Twardowskiego z 09.09.1934

List od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 27.08.1934

List do Władysława Tatarkiewicza z 24.08.1966

Kartka pocztowa od Władysława Tatarkiewicza z 22.11.1967

List od Władysława Tatarkiewicza z 31.12.1965

List od Władysława Tatarkiewicza z 05.07.1967

Kartka pocztowa od Konstantego Michalskiego z bd

Kartka pocztowa do Danieli Gromskiej z 08.09.1962

List do Władysława Tatarkiewicza z 22.03.1969