podróże

podróże

List do Danieli Gromskiej z 28.01.1959

List od Kazimierza Twardowskiego z 27.07.1935

List od Kazimierza Twardowskiego z 29.05.1919

List do Władysława Tatarkiewicza z 22.03.1969

List od Władysława Tatarkiewicza z 24.07.1962

List od Władysława Tatarkiewicza z 10.04.1966

List od Władysława Tatarkiewicza z 14.03.1968

List do Władysława Tatarkiewicza z b.d. (b)

List od Władysława Tatarkiewicza z 24.08.1967

List do Władysława Tatarkiewicza z 28.04. 1970

List od Tadeusza Kotarbińskiego z 17.04.1928

List do Władysława Tatarkiewicza z 27.06.1969