podróże

podróże

List do Władysława Tatarkiewicza z 28.10. 1968

List do Władysława Tatarkiewicza z 15.05.1963

List do Kazimierza Twardowskiego z 10.08.1937

List od Kazimierza Twardowskiego z 27.07.1935

List od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 27.08.1934

List od Władysława Tatarkiewicza z 30.03.1969

List do Kazimierza Twardowskiego z 07.10.1927

List do Władysława Tatarkiewicza z 22.03.1969

Kartka pocztowa od Wacława Borowego z 09.09.1945, s.1,2

Kartka pocztowa od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 03.11.1935

List do Władysława Tatarkiewicza z 24.08.1966

List od Władysława Tatarkiewicza z 29.07.1966