Polska Akademia Umiejętności

Polska Akademia Umiejętności

List do Władysława Tatarkiewicza z 29.04.1950

List do Danieli Gromskiej z 04.02.1946

List od Tadeusza Kotarbińskiego z 07.02.1966

List od Tadeusza Czeżowskiego z 13.12.1956

List do Henryka Elzenberga z 06.06.1951

List do Mieczysława Wallisa z 14.12.1947

List od Władysława Tatarkiewicza z 22.04.1950

Kartka pocztowa od Tadeusza Czeżowskiego z 21.11.1948

List do Władysława Tatarkiewicza z 25.11.1952

List od Stanisława Wędkiewicza z 27.01.1948

Kartka pocztowa od Tadeusza Czeżowskiego z 20.12.1948

List od Stanisława Wędkiewicza z 15.09.1949