Polska Akademia Umiejętności

Polska Akademia Umiejętności

Kartka pocztowa od Władysława Tatarkiewicza z 24.01.1949

Kartka pocztowa od Władysława Tatarkiewicza z 20.11.1947

List do Kazimierza Ajdukiewicza z 05.04.1954

List do Polskiej Akademii Umiejętności z 17.03.1954

List od Konstantego Michalskiego z 07.04.1939

List do Mieczysława Wallisa z 14.12.1947

List od Władysława Tatarkiewicza z 19.10.1949

Kartka pocztowa od Władysława Tatarkiewicza z 14.02.1949

List od Tadeusza Czeżowskiego z 13.12.1956

List do Władysława Tatarkiewicza z 29.04.1950

List od Władysława Tatarkiewicza z 01.03.1948

List od Władysława Tatarkiewicza z 23.04.1948