Polska Akademia Umiejętności

Polska Akademia Umiejętności

List od Stefana Szumana z 01.06.1939

List od Stanisława Wędkiewicza z 11.01.1948

Kartka pocztowa od Władysława Tatarkiewicza z 24.01.1949

List od Władysława Tatarkiewicza z 17.05.1948

Kartka pocztowa od Tadeusza Czeżowskiego z 20.12.1948

Kartka pocztowa od Władysława Tatarkiewicza z 20.11.1947

List do Polskiej Akademii Umiejętności z 20.02.1948

List od Władysława Tatarkiewicza z 01.03.1948

List do Władysława Tatarkiewicza z 25.11.1952

List od Mieczysława Wallisa z 11.12.1947

List od Stanisława Wędkiewicza z 27.01.1948

List od Władysława Tatarkiewicza z 24.01.1948