Polska Akademia Umiejętności

Polska Akademia Umiejętności

List od Stanisława Wędkiewicza z 05.04.1949

List od Władysława Tatarkiewicza z 24.01.1948

List od Mieczysława Wallisa z 11.12.1947

Kartka pocztowa od Władysława Tatarkiewicza z 20.11.1947

Kartka pocztowa od Tadeusza Czeżowskiego z 21.11.1948

List od Stanisława Wędkiewicza z 26.04.1949

Biogram Konstantego Michalskiego z bd c

List do Konstantego Michalskiego z 02.06.1947

List od Stefana Szumana z 01.06.1939

List od Kazimierza Nitscha z 09.06.1948

List od Kazimierza Ajdukiewicza z 20.11.1949

Kartka pocztowa od Tadeusza Czeżowskiego z 20.12.1948