poprawki tłumaczenia

poprawki tłumaczenia

List od Ireny Krońskiej z 03.03.1953

List do Ireny Krońskiej z 12.01.1955

List od Ireny Krońskiej z 04.04.1953

List od Ireny Krońskiej z 09.03.1953

Telegram od Ireny Krońskiej z b.d.

List do Ireny Krońskiej z 13.07.1954

List od Ireny Krońskiej z 11.02.1955

List od Ireny Krońskiej z 09.05.1947

List do Ireny Krońskiej z b.d.

List od Ireny Krońskiej z 16.07.1954

List od Ireny Krońskiej z 19.01.1955