posiedzenie

posiedzenie

List do Władysława Tatarkiewicza z 20.03.1967

List od Stefana Żółkiewskiego z 12.02.1966

List od Tadeusza Czeżowskiego z 09.03.1958

Odczyt „Co jest nowego w ostatnim dziele Husserla?” z b.d.

List od Tadeusza Kotarbińskiego z 29.11.1936

List od Konstantego Michalskiego z 09.02.1939

List do Tadeusza Kotarbińskiego z 23.02.1961

List od Tadeusza Czeżowskiego z 09.04.1966

List do Tadeusza Kotarbińskiego z 17.07.1948

Kartka pocztowa od Tadeusza Kotarbińskiego z 30.10.1921

List do Tadeusza Kotarbińskiego z 29.05.1953

List do Polskiej Akademii Nauk z 24.10.1963