posiedzenie

posiedzenie

List do Konstantego Michalskiego z 02.06.1947

Odczyt „Co jest nowego w ostatnim dziele Husserla?” z b.d.

List do Tadeusza Kotarbińskiego z 29.05.1953

Kartka pocztowa od Karola Irzykowskiego z 07.10.1936

List od Tadeusza Czeżowskiego z 09.03.1958

List od Konstantego Michalskiego z 09.02.1939

List do Tadeusza Kotarbińskiego z 17.07.1948

List do Mieczysława Wallisa z 29.10.1969

List od Tadeusza Kotarbińskiego z 14.01.1926

List do Polskiej Akademii Nauk z 24.10.1963

List od Konstantego Michalskiego z 20.02.1939

List do Władysława Tatarkiewicza z 29.10.1969