praca habilitacyjna

praca habilitacyjna

List od Kazimierza Twardowskiego z 08.01.1925

Uchwała habilitacyjna z 12.02.1925

List od Mieczysława Wallisa z 19.01.1962

List do Kazimierza Twardowskiego z 01.04.1925

List do Kazimierza Twardowskiego z 27.01.1923

List od Kazimierza Twardowskiego z 06.12.1924

List od Kazimierza Twardowskiego z 16.03.1924

List do Jerzego Rudzkiego z 18.01.1965

List od Kazimierza Ajdukiewicza z 18.08.1923

Kartka pocztowa od Stefana Morawskiego z 16.07.1966

List od Kazimierza Twardowskiego z 13.05.1924

List od Kazimierza Twardowskiego z 06.02.1923