praca habilitacyjna

praca habilitacyjna

List od Mieczysława Wallisa z 19.01.1962

List od Kazimierza Twardowskiego z 16.03.1924

List od Kazimierza Twardowskiego z 13.08.1922

List do Kazimierza Twardowskiego z 20.07.1922

List od Kazimierza Twardowskiego z 17.03.1922

List do Kazimierza Twardowskiego z 05.08.1923

List do Kazimierza Twardowskiego z 02.05.1922

List od Kazimierza Twardowskiego z 19.07.1923

List od Kazimierza Ajdukiewicza z 18.08.1923

List od Kazimierza Twardowskiego z 13.06.1924

List od Kazimierza Twardowskiego z 10.02.1924

List od Kazimierza Twardowskiego z 06.12.1924