praca habilitacyjna

praca habilitacyjna

List do Kazimierza Twardowskiego z 01.01.1924

List do Kazimierza Twardowskiego z 05.08.1923

List od Kazimierza Twardowskiego z 11.08.1923

List od Stefana Morawskiego z 07.12.1961

List od Kazimierza Twardowskiego z 13.05.1924

List od Kazimierza Ajdukiewicza z 18.04.1925

List od Mieczysława Wallisa z 31.12.1961

List do Kazimierza Twardowskiego z 28.03.1922

List od Kazimierza Twardowskiego z 13.08.1922

List od Kazimierza Twardowskiego z 08.01.1925

Kartka pocztowa od Stefana Morawskiego z 16.07.1966

List od Kazimierza Twardowskiego z 10.05.1922