publikacja

publikacja

List od Tadeusza Czeżowskiego z 29.01.1961

List od Władysława Tatarkiewicza z 28.05.1966

List do Kazimierza Twardowskiego z 17.08.1924

Artykuł „Dążenia Fenomenologów” z b.d.

List od Tadeusza Czeżowskiego z 09.03.1958

List od Anny Teresy Tymienieckiej z 29.10.1956

List od Kazimierza Twardowskiego z 16.03.1924

List do Tadeusza Czeżowskiego z 18.02.1958

List od Kazimierza Ajdukiewicza z 24.10.1923

List od Tadeusza Czeżowskiego z 08.12.1965

List do Stefana Żółkiewskiego z 06.08.1965

List do Władysława Tatarkiewicza z 27.10.1961