Rada Wydziału

Rada Wydziału

Wniosek o nominacę profesorską z 11.02.1931

List od Stefana Morawskiego z 30.09.bd

Wniosek o nominację profesorską z 31.05.1932

Kartka pocztowa od Stefana Morawskiego z 28.06.1967

List od Kazimierza Ajdukiewicza z 18.08.1923

Kartka pocztowa od Stefana Morawskiego z bd

List do Stefana Morawskiego z 23.06.1967

List do Władysława Tatarkiewicza z 10.06.1961

Kartka pocztowa od Stefana Morawskiego z 29.06.1967

List od Stefana Morawskiego z 30.10.1968

List od Stefana Morawskiego z 09.06.1967

Uchwała habilitacyjna z 12.02.1925