recenzje

recenzje

Artykuł Wacława Borowego w „Przeglądzie Warszawskim” z 2.05.1925

List od Władysława Witwickiego z 28.07.1922

List do Państwowego Wydawnictwa Naukowego z 31.01.1963

List do Władysława Tatarkiewicza z 30.10. 1966

List od Władysława Witwickiego z 23.07.1922

List od Władysława Tatarkiewicza z 12.01.1937

List od Tadeusza Czeżowskiego z 29.11.1947

List od Władysława Witwickiego z 17.05.1922

List od Władysława Witwickiego z 03.05.1922

List od Tadeusza Kotarbińskiego z 04.01.1923

List od Wacława Borowego z 08.12.1939

List do Mieczysława Wallisa z 22.01.1962