recenzje

recenzje

List od Mieczysława Wallisa z 19.01.1962

Artykuł Wacława Borowego w „Przeglądzie Warszawskim” z 2.05.1925

List od Władysława Witwickiego z b.d D

List od Anny Teresy Tymienieckiej z 13.05.1966

Kartka pocztowa od Tadeusza Czeżowskiego z 13.02.1966

List do Władysława Tatarkiewicza z 30.10. 1966

List do Mieczysława Wallisa z 17.01.1962

List od Władysława Tatarkiewicza z 12.01.1937

List od Ireny Krońskiej z 10.07.1947

List od Tadeusza Czeżowskiego z 12.11.1966

List od Władysława Witwickiego z 23.07.1922

List od Władysława Tatarkiewicza z 21.01.1961