recenzje

recenzje

List od Władysława Witwickiego z 28.07.1922

Artykuł Wacława Borowego w „Przeglądzie Warszawskim” z 2.05.1925

Kartka pocztowa od Wacława Borowego z 24.10.1921

List od Władysława Witwickiego z 03.05.1922

List od Władysława Witwickiego z b.d D

List od Mieczysława Wallisa z 19.01.1962

List od Stanisława Ossowskiego z 16.02.1962

List od Wacława Borowego z 08.12.1939

List do Państwowego Wydawnictwa Naukowego z 31.01.1963

List od Tadeusza Kotarbińskiego z 04.01.1923

List od Władysława Witwickiego z 23.07.1922

List od Władysława Witwickiego z 23.04.1922