referat

referat

List od Tadeusza Czeżowskiego z 17.05.1958

List od Malvine Husserl z 15.03.1935

List od Tadeusza Czeżowskiego z 12.03.1967

List do Władysława Tatarkiewicza z 29.10.1969

List do Stefana Żółkiewskiego z 23.12.1965 (b)

List od Władysława Tatarkiewicza z 23.06.1947

List do Komitetu Biblioteki Klasyków Filozofii z 11.03.1952

List od Kazimierza Twardowskiego z 06.02.1923

Kartka pocztowa od Henryka Elzenberga z 24.03.1950

List do Henryka Elzenberga z 02.04.1950

List do Władysława Tatarkiewicza z 19.10.1969

Referat Janiny Makoty z 18.06.1956