sprawozdanie

sprawozdanie

Kartka pocztowa od Władysława Tatarkiewicza z 07.06.1933

Kartka pocztowa od Tadeusza Czeżowskiego z 20.12.1948

List od Stefana Szumana z bd-2

Sprawozdanie z posiedzenia Komisji Filozoficznej z 08.11.1930

List od Stanisława Wędkiewicza z 27.01.1948

List od Kazimierza Ajdukiewicza z 14.06.1925

List od Kazimierza Twardowskiego z 29.01.1925

List do Kazimierza Twardowskiego z 14.12.1934

List do Kazimierza Twardowskiego z 22.02.1925

Wniosek o nominację profesorską z 31.05.1932

Zasiłek na pracę naukową z 15.11.1927

Kartka pocztowa od Tadeusza Czeżowskiego z 14.04.1969