sprawozdanie

sprawozdanie

Wniosek o nominację profesorską z 31.05.1932

Protokół z posiedzenia Zarządu Głównego PTF z 12.05.1957

List do Kazimierza Twardowskiego z 14.12.1934

List od Kazimierza Twardowskiego z 29.01.1925

Kartka pocztowa od Władysława Tatarkiewicza z 07.06.1933

Zasiłek na pracę naukową z 15.11.1927

List do Stefana Morawskiego z 21.11.1964

List do Kazimierza Twardowskiego z 19.08.1919

List od Stefana Szumana z bd-2

Wniosek o nominacę profesorską z 11.02.1931

Kartka pocztowa od Tadeusza Czeżowskiego z 20.12.1948

List od Kazimierza Ajdukiewicza z 14.06.1925