sprawozdanie

sprawozdanie

List do Kazimierza Twardowskiego z 22.02.1925

List od Stefana Szumana z bd-2

List od Kazimierza Twardowskiego z 29.01.1925

List od Kazimierza Ajdukiewicza z 14.06.1925

List do Stefana Morawskiego z 21.11.1964

List do Kazimierza Twardowskiego z 19.08.1919

Kartka pocztowa od Władysława Tatarkiewicza z 07.06.1933

Wniosek o nominacę profesorską z 11.02.1931

Załącznik do listu od Ireny Krońskiej z 21.09.1968

List do Kazimierza Twardowskiego z 13.10.1920

List od Władysława Tatarkiewicza z 24.08.1933

List do Kazimierza Twardowskiego z 20.02.1922