teoria poznania

teoria poznania

List od Edmunda Husserla z 10.12.1925

List do Kazimierza Twardowskiego z 04.03.1917

List od Tadeusza Kotarbińskiego z 08.08.1922

List do Kazimierza Twardowskiego z 02.06.1917

List od Władysława Witwickiego z 26.04.1939

List od Władysława Witwickiego z b.d A

List do Kazimierza Twardowskiego z 22.06.1917

List od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 23.10.1936

Odczyt Romana Ingardena „Poznanie a priori u Kanta i Husserla” z 21.03.1970r.

List do Kazimierza Twardowskiego z 03.08.1924

Odczyt Romana Ingardena na posiedzeniu Lwowskiego Towarzystwa Naukowego z 15.06.1939

List od Jana Patočki z 26.10.1965