teoria poznania

teoria poznania

Odczyt Romana Ingardena „Poznanie a priori u Kanta i Husserla” z 21.03.1970r.

List od Władysława Witwickiego z 04.01.1929

List od Władysława Witwickiego z b.d A

List od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 01.12.1935

Uchwała habilitacyjna z 12.02.1925

List od Tadeusza Kotarbińskiego z 08.08.1922

List od Władysława Witwickiego z 26.04.1939

List od Władysława Witwickiego z 29.06.1928

List od Jana Patočki z 26.10.1965

List do Władysława Tatarkiewicza z 19.07.1969

List do Kazimierza Twardowskiego z 03.08.1924

List do Władysława Tatarkiewicza z 28.04. 1970