teoria poznania

teoria poznania

List od Władysława Witwickiego z 21.01.1927

List od Jana Patočki z 26.10.1965

Uchwała habilitacyjna z 12.02.1925

Odczyt Romana Ingardena „Poznanie a priori u Kanta i Husserla” z 21.03.1970r.

List od Władysława Witwickiego z 26.04.1939

List do Kazimierza Twardowskiego z 22.06.1917

List do Kazimierza Twardowskiego z 02.06.1917

Notatki do odczytu z b.d.

List do Kazimierza Twardowskiego z 04.03.1917

List od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 23.10.1936

List od Edmunda Husserla z 02.12.1929

List od Władysława Witwickiego z 10.08.1925