teoria poznania

teoria poznania

Uchwała habilitacyjna z 12.02.1925

List od Edmunda Husserla z 11.06.1932

List od Władysława Witwickiego z 26.04.1939

Odczyt Romana Ingardena „Poznanie a priori u Kanta i Husserla” z 21.03.1970r.

List od Władysława Witwickiego z 04.01.1929

List od Władysława Witwickiego z b.d A

List od Józefa Tischnera z 16.06.1969

List do Kazimierza Twardowskiego z 22.06.1917

List do Kazimierza Twardowskiego z 03.08.1924

List od Władysława Witwickiego z 26.02.1925

List od Jana Patočki z 26.10.1965

List od Władysława Witwickiego z 21.01.1927