teoria poznania

teoria poznania

List od Edmunda Husserla z 11.06.1932

List od Władysława Witwickiego z 26.02.1925

Uchwała habilitacyjna z 12.02.1925

Notatki do odczytu z b.d.

List od Władysława Witwickiego z 29.06.1928

List do Kazimierza Twardowskiego z 02.06.1917

Odczyt Romana Ingardena „Poznanie a priori u Kanta i Husserla” z 21.03.1970r.

List do Kazimierza Twardowskiego z 03.08.1924

List od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 23.10.1936

List od Jana Patočki z 26.10.1965

List od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 01.12.1935

List od Edmunda Husserla z 10.12.1925