teoria poznania

teoria poznania

List od Jana Patočki z 26.10.1965

List od Edmunda Husserla z 02.12.1929

List od Władysława Witwickiego z 04.01.1929

List od Tadeusza Kotarbińskiego z 08.08.1922

List od Władysława Witwickiego z 26.04.1939

List od Władysława Witwickiego z 29.06.1928

List od Władysława Witwickiego z 26.02.1925

List do Kazimierza Twardowskiego z 03.08.1924

List do Kazimierza Twardowskiego z 22.06.1917

List od Władysława Witwickiego z 10.08.1925

List od Edmunda Husserla z 10.12.1925

List od Władysława Witwickiego z b.d A