Wiedeń

Wiedeń

List od Kazimierza Twardowskiego z 13.08.1922

List od Felixa Kaufmanna z 22.10.1935

List od Józefa Tischnera z 18.08.1969

List od Kazimierza Twardowskiego z 26.10.1915

List do Kazimierza Twardowskiego z 23.07.1935

List od Kazimierza Twardowskiego z 08.01.1925

Odczyt Romana Ingardena na XIV Międzynarodowym Kongresie Filozofii w Wiedniu z 02.09.1968 – 09.09.1968

List od Kazimierza Twardowskiego z 27.07.1935

List do Władysława Tatarkiewicza z 22.03.1969

List do Stefana Żółkiewskiego z 30.12.1967

List do Mieczysława Wallisa z 02.10.1967

Kartka pocztowa od Józefa Tischnera z 18.05.1969