Wiedeń

Wiedeń

List od Kazimierza Twardowskiego z 08.01.1925

List od Felixa Kaufmanna z 09.10.1934 (a)

List od Malvine Husserl z 15.03.1935

Kartka pocztowa od Józefa Tischnera z 18.05.1969

List od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 30.06.1937

List do Władysława Tatarkiewicza z 17.09.1963

List do Stefana Żółkiewskiego z 30.12.1967

List od Władysława Tatarkiewicza z 12.02.1968

List do Władysława Tatarkiewicza z 08.08.1968

List do Władysława Tatarkiewicza z 22.03.1969

List od Władysława Tatarkiewicza z 14.03.1968

List od Kazimierza Twardowskiego z 27.07.1935