Wiedeń

Wiedeń

List do Władysława Tatarkiewicza z 12.08.1968

List od Józefa Tischnera z 05.12.1968

Odczyt Romana Ingardena na XIV Międzynarodowym Kongresie Filozofii w Wiedniu z 02.09.1968 – 09.09.1968

List od Felixa Kaufmanna z 22.10.1935

Kartka pocztowa od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 15.06.1938

List do Stefana Żółkiewskiego z 21.01.1965 A

List do Kazimierza Twardowskiego z 23.07.1935

List od Kazimierza Twardowskiego z 26.10.1915

List od Felixa Kaufmanna z 09.10.1934

List do Władysława Tatarkiewicza z 17.09.1963

List od Felixa Kaufmanna z 27.04.1935

List od Malvine Husserl z 15.03.1935