wizyta

wizyta

List od Alexandra Pfändera z 15.10.1934

List od Jana Patočki z 02.07.1945

List od Jana Patočki z 11.12.1945

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 31.07.1934

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 26.11.1934

Kartka pocztowa od Malvine Husserl z 25.08.1934

List od Ireny Sławińskiej z 17.11.1968

List od Jana Patočki z 26.10.1965

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 02.02.1936

Kartka pocztowa od Alexandra Pfändera z 25.08.1934

List od Henryka Elzenberga z 07.06.1951

List od Stefana Morawskiego z 25.01.1964