wizyta

wizyta

List od Alexandra Pfändera z 15.10.1934

List od Malvine Husserl z 06.05.1928

Kartka pocztowa od Malvine Husserl z 25.08.1934

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 31.07.1934

List od Henryka Elzenberga z 07.06.1951

List od Stefana Morawskiego z 25.01.1964

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 26.11.1934

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 02.02.1936

List od Jana Patočki z 26.10.1965

List od Ireny Sławińskiej z 17.11.1968

List od Ireny Sławińskiej z 31.01.1959

Kartka pocztowa od Alexandra Pfändera z 25.08.1934