wizyta

wizyta

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 26.11.1934

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 02.02.1936

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 31.07.1934

List od Jana Patočki z 02.07.1945

Kartka pocztowa od Stefana Morawskiego z 09.12.1967

List od Malvine Husserl z 15.11.1936

List od Henryka Elzenberga z 07.06.1951

List od Malvine Husserl z 06.05.1928

List od Stefana Morawskiego z 25.01.1964

Kartka pocztowa od Malvine Husserl z 25.08.1934

Kartka pocztowa od Alexandra Pfändera z 25.08.1934

List od Ireny Sławińskiej z 31.01.1959