wykłady Husserla

wykłady Husserla

List od Edmunda Husserla z 19.03.1930

List od Malvine Husserl z 06.05.1928

List od Edmunda Husserla z 10.07.1935

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 08.07.1931

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 31.08.1931

List od Kazimierza Twardowskiego z 22.10.1927

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 19.04.1931

List od Edmunda Husserla z 13.07.1928

List od Edmunda Husserla z 26.05.1929

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 31.07.1934

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 12.03.1920

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 27.06.1925