wykłady Husserla

wykłady Husserla

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 31.07.1934

List od Edmunda Husserla z 23.12.1928

List od Edmunda Husserla z 26.05.1929

List od Edmunda Husserla z 10.07.1935

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 27.06.1925

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 12.03.1920

List od Edmunda Husserla z 19.03.1930

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 31.08.1931

List od Edmunda Husserla z 13.07.1928

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 19.04.1931

List od Malvine Husserl z 06.05.1928

List od Kazimierza Twardowskiego z 22.10.1927