zaproszenie

zaproszenie

List do Kazimierza Twardowskiego z 04.05.1933

Zaproszenie na dyskusję naukową z b.d.

List od Ludwiga Landgrebe z 27.12.1937

List od Tadeusza Czeżowskiego z 10.04.1968

List od Tadeusza Czeżowskiego z 09.04.1966

List od Henryka Elzenberga z 19.03.1950

List od Władysława Tatarkiewicza z 22.02.1922

List od Karola Irzykowskiego z 14.01.1936

Kartka pocztowa od Stefana Szumana z 23.11.1936

List do Mieczysława Wallisa z 03.08.1963

List od Stefana Żółkiewskiego z b.d.

List od Edmunda Husserla z 16.03.1929