zaproszenie

zaproszenie

List od Ludwiga Landgrebe z 27.12.1937

List od Tadeusza Czeżowskiego z 12.04.1966

List od Władysława Tatarkiewicza z 22.02.1922

List od Jana Patočki z 16.02.1948

List od Edmunda Husserla z 16.03.1929

List od Stefana Szumana z 03.03.1942

List od Stefana Żółkiewskiego z 01.03.1966

List od Henryka Elzenberga z 19.03.1950

Kartka pocztowa od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 23.09.1937

List od Tadeusza Czeżowskiego z 10.04.1968

List od Stefana Żółkiewskiego z b.d.

Kartka pocztowa od Henryka Elzenberga z 24.03.1950