zdrowie

zdrowie

List od Anny Teresy Tymienieckiej z 02.06.1950

List od Malvine Husserl z 02.12.1929

Prośba o udzielenie urlopu z 17.03.1932

List od Malvine Husserl z 15.11.1936

List od Edmunda Husserla z 16.11.1918

List od Tadeusza Kotarbińskiego z 24.10.1936

List od Malvine Husserl z 09.01.1929

Kartka pocztowa od Alexandra Pfändera z 25.08.1934

Kartka pocztowa od Władysława Tatarkiewicza z 21.06.1966

List od Edmunda Husserla z 31.12.1936

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 16.02.1931

List od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 12.04.1937