zdrowie

zdrowie

List od Malvine Husserl z 15.11.1936

List od Anny Teresy Tymienieckiej z b.d. 2

List do Kazimierza Twardowskiego z 13.08.1928

Kartka pocztowa od Anny Teresy Tymienieckiej z 26.12.1946

Kartka pocztowa od Malvine Husserl z 19.11.1930

Prośba o udzielenie urlopu z 17.03.1932

List od Anny Teresy Tymienieckiej z 13.12.1960

Kartka pocztowa od Malvine Husserl z 09.12.1924

List od Władysława Tatarkiewicza z 06.11.1966

List od Anny Teresy Tymienieckiej z 03.02.1949

List od Władysława Tatarkiewicza z 05.07.1966

List od Edmunda Husserla z 31.12.1936