zdrowie

zdrowie

Prośba o udzielenie urlopu z 17.03.1932

List od Władysława Tatarkiewicza z 06.11.1966

List od Edmunda Husserla z 16.11.1918

List od Malvine Husserl z 05.04.1918

List od Edmunda Husserla z 31.12.1936

List od Tadeusza Kotarbińskiego z 24.10.1936

List od Anny Teresy Tymienieckiej z 02.06.1950

List od Anny Teresy Tymienieckiej z 13.12.1960

Kartka pocztowa od Władysława Tatarkiewicza z 21.06.1966

Kartka pocztowa od Alexandra Pfändera z 25.08.1934

List od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 12.04.1937

List do Kazimierza Twardowskiego z 13.08.1928