zdrowie

zdrowie

List od Edmunda Husserla z 16.11.1918

List od Anny Teresy Tymienieckiej z b.d. 1

List od Władysława Tatarkiewicza z 06.11.1966

List od Anny Teresy Tymienieckiej z 03.02.1949

List od Malvine Husserl z 05.04.1918

List od Tadeusza Kotarbińskiego z 24.10.1936

Kartka pocztowa od Malvine Husserl z 09.12.1924

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 23.07.1937

List od Anny Teresy Tymienieckiej z b.d. 2

List od Malvine Husserl z 02.12.1929

Kartka pocztowa od Malvine Husserl z 19.11.1930

List od Anny Teresy Tymienieckiej z 13.12.1960