Lviv

Lviv

Letter to Kazimierz Twardowski written 04.03.1917

Letter to Kazimierz Twardowski written 23.12.1931

Request to grant the salary of professor written 10.03.1934

Letter from Kazimierz Ajdukiewicz written 15.05.1924

Letter to Kazimierz Twardowski written 07.10.1927

Ordinance of payment of professor’s salary written 14.12.1933″

Letter to Kazimierz Twardowski written 25.08.1921

Letter to Kazimierz Twardowski written 22.02.1925

Letter from Irena Krońska written in 21.07.1968

Letter to Kazimierz Twardowski written 28.02.1936

Letter from Kazimierz Twardowski written 06.02.1923

Letter from Felix Kaufmann written 05.12.1934