habilitacja

habilitacja

List do Kazimierza Twardowskiego z 04.11.1923

List do Władysława Tatarkiewicza z 29.03.1961

List od Kazimierza Twardowskiego z 25.11.1924

List od Kazimierza Ajdukiewicza z 18.08.1923

List od Kazimierza Twardowskiego z 18.02.1925

List do Władysława Tatarkiewicza z 05.01.1960

List do Henryka Skolimowskiego z 06.11.1967

List od Kazimierza Twardowskiego z 06.02.1923

List do Władysława Tatarkiewicza z 20.05.1961

List od Jana Patočki z 11.12.1945

List do Kazimierza Twardowskiego z 27.05.1924

List od Władysława Witwickiego z 29.09.1924