tłumaczenie

tłumaczenie

Umowa z Państwowym Wydawnictwem Naukowym z b.d.

List od hanny Rosnerowej z 04.10.1962

List do Komitetu Biblioteki Klasyków Filozofii z 09.07.1951

List do Komitetu Biblioteki Klasyków Filozofii z 17.12.1954

List do Komitetu Biblioteki Klasyków Filozofii z 26.05.1954

List do Kazimierza Twardowskiego z 06.05.1924

List od Romana Ingardena do Profesora ? (Maria Gołaszewska) z 24.05.1967

List do Kazimierza Twardowskiego z 28.02.1924

List do Komitetu Biblioteki Klasyków Filozofii z 10.12.1953

Kartka pocztowa od Marii Turowicz z 14.11.1966

List od Stanisława Wędkiewicza z 05.04.1949

List od Jana Legowicza z 22.03.1955