tłumaczenie

tłumaczenie

List do Księdza Rektora z 04.02.1938r.

Kartka pocztowa od Malvine Husserl z 28.03.1921

List od Stanisława Wędkiewicza z 05.04.1949

List do Księdza Rektora z 13.02.1939r.

List od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 14.02.1939

List do Jana Legowicza z 01.04.1955

List od hanny Rosnerowej z 04.10.1962

List do Komitetu Biblioteki Klasyków Filozofii z 12.03.1956

List do Kazimierza Twardowskiego z 28.02.1924

List do Komitetu Biblioteki Klasyków Filozofii z 03.03.1954

List do Komitetu Biblioteki Klasyków Filozofii z 03.12.1954

List do Kazimierza Twardowskiego z 22.11.1922