tłumaczenie

tłumaczenie

Kartka pocztowa od Marii Turowicz z 14.11.1966

List do Komitetu Biblioteki Klasyków Filozofii z 15.02.1954

List do Komitetu Biblioteki Klasyków Filozofii z 18.07.1951

List do Komitetu Biblioteki Klasyków Filozofii z 12.08.1952

List od Konstantego Michalskiego z 07.04.1939

Kartka pocztowa od Malvine Husserl z 28.03.1921

List do Księdza Rektora z 07.02.1939r.

List od hanny Rosnerowej z 04.10.1962

List do Komitetu Biblioteki Klasyków Filozofii z 23.01.1953

Załącznik do listu do Komitetu Biblioteki Klasyków Filozofii z 12.08.1952

List do Komitetu Biblioteki Klasyków Filozofii z 26.05.1954

List do Komitetu Biblioteki Klasyków Filozofii z 29.01.1953