tłumaczenie

tłumaczenie

List do Komitetu Biblioteki Klasyków Filozofii z 14.03.1953

Kartka pocztowa od Malvine Husserl z 28.03.1921

List do Komitetu Biblioteki Klasyków Filozofii z 23.01.1953

List od Anny Teresy Tymienieckiej z 15.01.1949

List do Komitetu Biblioteki Klasyków Filozofii z 04.07.1951

List od Anny Teresy Tymienieckiej z 02.06.1969

List od Władysława Tatarkiewicza z 12.02.1968

List do Komitetu Biblioteki Klasyków Filozofii z 26.08.1952

List od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 24.08.1939

Wniosek o nominację profesorską z 31.05.1932

List do Anny Teresy Tymienieckiej z 21.03.1969

List do Kazimierza Twardowskiego z 28.02.1924