Fenomenologia

Fenomenologia

List od Kazimierza Ajdukiewicza z 05.04.1918

List od Fritza Kaufmanna z 13.05.1931

List do Kazimierza Twardowskiego z 08.03.1930

List od Władysława Tatarkiewicza z 22.02.1922

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 09.04.1927

List od Edmunda Husserla z 13.11.1931

List od Stefana Żółkiewskiego z 27.10.1966