Irena Krońska

Irena Krońska

Terminy do tłumaczenia Etyki Spinozy z d.b.

List od Ireny Krońskiej z 19.01.1955

List do Dyrekcji Naczelnej PWN z 02.07.1968 (przez Irenę Krońską)

List od Ireny Krońskiej z 05.10.1947

List od Ireny Krońskiej z 05.01.1966 (1)

List od Ireny Krońskiej z 27.09.1965

List od Ireny Krońskiej z 12.07.1946

List od Ireny Krońskiej z 14.12.1964

List od Ireny Krońskiej z 09.05.1947

List od Ireny Krońskiej z 04.06.1969

Protokół z posiedzenia Komitetu Biblioteki Klasyków Filozofii z 09.10.1954

List od Ireny Krońskiej z 12.02.1954