Archiwum Rodziny Ingardenów

Archiwum Rodziny Ingardenów

List od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 27.06.1936

List od Konstantego Michalskiego z 21.12.bd

Kartka pocztowa od Stefana Szumana z 24.10.1938

Kartka pocztowa od Stefana Szumana z 22.10.1937

Kartka pocztowa od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 19.10.1935

List od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 31.10.1936

List od Karola Irzykowskiego z 14.01.1936

List od Władysława Witwickiego z 29.09.1924

List od Władysława Witwickiego z 09.11.1921

Kartka pocztowa od Wacława Borowego z 04.03.1936

List od Juliusza Kleinera z 18.06.1935

Kartka pocztowa od Stefana Szumana z 10.11.1936