Archiwum Rodziny Ingardenów

Archiwum Rodziny Ingardenów

List od Kazimierza Twardowskiego z 17.03.1922

List od Stefana Szumana z 08.01.1942

Kartka pocztowa od Konstantego Michalskiego z 04.02.1942

List od Władysława Witwickiego z 26.11.1923

List od Władysława Witwickiego z 22.12.1921

Kartka pocztowa od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 20.06.1937

Kartka pocztowa od Karola Irzykowskiego z 22.09.1936

List od Kazimierza Twardowskiego z 19.06.1924

List od Kazimierza Twardowskiego z 02.04.1937

List od Wacława Borowego z 12.12.1926

List od Władysława Witwickiego z 10.04.1927

List od Władysława Witwickiego z 13.12.1922