Archiwum Rodziny Ingardenów

Archiwum Rodziny Ingardenów

List od Stefana Szumana z 20.03.1942

Kartka pocztowa od Karola Irzykowskiego z 22.09.1936

List od Władysława Witwickiego z 07.03.1925

List od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 09.08.1939

List od Władysława Witwickiego z 03.08.1922

List od Kazimierza Twardowskiego z 16.03.1924

List od Władysława Witwickiego z 13.10.1921

List od Tadeusza Kotarbińskiego z 05.01.1934

List od Władysława Witwickiego z b.d B

Kartka pocztowa od Wacława Borowego z 24.10.1921

List od Władysława Witwickiego z b.d A

List od Władysława Witwickiego z 06.01.1923