Biblioteka Naukowa Polskiej Akademii Umiejętności

Biblioteka Naukowa Polskiej Akademii Umiejętności

Kartka pocztowa od Malvine Husserl z 21.05.1931

Kartka pocztowa od Malvine Husserl z 19.11.1930

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 24.12.1921

List od Edmunda Husserla z 16.03.1929

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 25.11.1921

Kartka pocztowa od Malvine Husserl z 24.02.1938

Kartka pocztowa od Malvine Husserl z 23.11.1933

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 06.08.1921

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 27.04.1918

Kartka pocztowa od Malvine Husserl z 21.04.1938

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 20.06.1921

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 26.11.1934