estetyka

estetyka

List od Stefana Morawskiego z 25.01.1964

List do Władysława Tatarkiewicza z 24.11.1954

Kartka pocztowa od Władysława Tatarkiewicza z 22.11.1967

List do Władysława Tatarkiewicza z 29.05.1967

List do Władysława Tatarkiewicza z 05.07.1968

List do Władysława Tatarkiewicza z 22.03.1969

List od Romana Ingardena do Profesora ? (Maria Gołaszewska) z 24.05.1967

List od Stefana Szumana z 08.01.1942

List od Wacława Borowego z 30.03.1939

List od Stefana Szumana z bd-2

List od Stefana Szumana z 02.06.1942

List od Stefana Szumana z bd-4