estetyka

estetyka

List do Władysława Tatarkiewicza z 30.01.1962

Kartka pocztowa od Stefana Morawskiego z 13.06.1966

List do Władysława Tatarkiewicza z 19.07.1969

List od Władysława Tatarkiewicza z 19.10.1933

List do Stefana Żółkiewskiego z 07.05.1964

List od Wacława Borowego z 27.03.1939

List do Władysława Tatarkiewicza z 08.08.1968

Plans for research z b.d.

List od Władysława Tatarkiewicza z 19.03.1959

List od Stefana Szumana z 02.06.1942

List od Stefana Morawskiego z 07.12.1961

List do Władysława Tatarkiewicza z 09.04.1960