estetyka

estetyka

List od Władysława Tatarkiewicza z 25.12.1936

List od Stefana Morawskiego z 07.12.1961

List do Władysława Tatarkiewicza z 03.08.1960

List od Mieczysława Wallisa z 13.03.1936

List od Stefana Żółkiewskiego z 08.06.1966

List do Mieczysława Wallisa z 12.09.1967

List od Marii Gołaszewskiej z 24.04.1966

List do Władysława Tatarkiewicza z 29.05.1967

List od Stefana Morawskiego z 27.10.1965

Kartka pocztowa od Stefana Morawskiego z bd 2

Kartka pocztowa od Stefana Morawskiego z 24.01.1966

List do Władysława Tatarkiewicza z 19.10.1969