estetyka

estetyka

List od Stefana Morawskiego z 27.10.1965

List do Henryka Elzenberga z 03.03.1964

Kartka pocztowa od Stefana Morawskiego z 24.04.1966

Plans for research 1 z b.d.

List od Wacława Borowego z 29.05.1939

List od Władysława Tatarkiewicza z 30.03.1969

List do Władysława Tatarkiewicza z 13.07. 1967

List od Władysława Tatarkiewicza z 29.07.1966

List od Romana Ingardena do Profesora ? (Maria Gołaszewska) z 24.05.1967

List do Władysława Tatarkiewicza z 09.04.1960

List od Stefana Szumana z 09.04.1942

List od Tadeusza Czeżowskiego z 20.12.1957