estetyka

estetyka

List do Henryka Elzenberga z 03.03.1964

List od Zygmunta Czernego z 30.04.1949

List od Władysława Tatarkiewicza z 26.02.1961

List do Władysława Tatarkiewicza z 27.10.1961

List od Stefana Żółkiewskiego z 08.06.1966

List do Władysława Tatarkiewicza z 13.07. 1967

List od Stefana Żółkiewskiego z 26.02.1964

List od Stefana Morawskiego z 30.11.1965

Kartka pocztowa od Stefana Morawskiego z 05.07.1962

List do Stefana Morawskiego z 23.06.1967

Odczyt Romana Ingardena w Brukseli z bd.bd.1947

List do Kazimierza Twardowskiego z 15.02.1928