BKF

BKF

List do Danieli Gromskiej z 06.07.1951

List do Komitetu Biblioteki Klasyków Filozofii z 17.08.1952

List do Komitetu Biblioteki Klasyków Filozofii z 18.07.1951

List od Władysława Tatarkiewicza z 23.06.1947

List do Komitetu Biblioteki Klasyków Filozofii z 03.06.1955

List do Komitetu Biblioteki Klasyków Filozofii z 29.10.1954

List do Komitetu Biblioteki Klasyków Filozofii z 29.01.1953

List do Komitetu Biblioteki Klasyków Filozofii z 03.12.1968

List do Komitetu Biblioteki Klasyków Filozofii z 04.07.1951

List do Komitetu Biblioteki Klasyków Filozofii z 10.06.1952

List do Komitetu Biblioteki Klasyków Filozofii z 25.03.1953

List do Komitetu Biblioteki Klasyków Filozofii z 21.06.1952