BKF

BKF

List do Henryka Elzenberga z 05.06.1951

List do Komitetu Biblioteki Klasyków Filozofii z 12.03.1956

List od Henryka Elzenberga z 23.06.1951

List do Komitetu Biblioteki Klasyków Filozofii z 26.08.1952

List do Tadeusza Kotarbińskiego z 12.10.1949

List do Komitetu Biblioteki Klasyków Filozofii z 09.03.1954

List do Komitetu Biblioteki Klasyków Filozofii z 26.05.1954

List do Komitetu Biblioteki Klasyków Filozofii z 04.07.1951

List do Komitetu Biblioteki Klasyków Filozofii z 29.10.1954

List do Władysława Tatarkiewicza z 28.04. 1970

List do Komitetu Biblioteki Klasyków Filozofii z 01.04.1952

List od Tadeusza Czeżowskiego z 17.05.1958