BKF

BKF

List do Komitetu Biblioteki Klasyków Filozofii z 22.05.1954

List do Komitetu Biblioteki Klasyków Filozofii z 01.09.1952

List do Komitetu Biblioteki Klasyków Filozofii z 03.09.1951

List do Komitetu Biblioteki Klasyków Filozofii z 29.01.1953

List do Władysława Tatarkiewicza z 27.06.1969

List do Henryka Elzenberga z 06.06.1951

List od Tadeusza Czeżowskiego z 10.10.1957

List od Władysława Tatarkiewicza z 23.06.1947

List do Władysława Tatarkiewicza z 28.04. 1970

List do Tadeusza Kotarbińskiego z 21.07.1951

List do Komitetu Biblioteki Klasyków Filozofii z b.d.

List do Komitetu Biblioteki Klasyków Filozofii z 18.07.1951