BKF

BKF

Protokół z posiedzenia Komitetu Biblioteki Klasyków Filozofii z 09.10.1954

List do Komitetu Biblioteki Klasyków Filozofii z 26.05.1952

List do Komitetu Biblioteki Klasyków Filozofii z 30.09.1954

List do Komitetu Biblioteki Klasyków Filozofii z 03.06.1955

List do Komitetu Biblioteki Klasyków Filozofii z 21.06.1952

List do Komitetu Biblioteki Klasyków Filozofii z 26.08.1952

List do Komitetu Biblioteki Klasyków Filozofii z 18.07.1951

List od Władysława Tatarkiewicza z 19.10.1949

List do Komitetu Biblioteki Klasyków Filozofii z 14.03.1953

List do Komitetu Biblioteki Klasyków Filozofii z 17.12.1954

List do Komitetu Biblioteki Klasyków Filozofii z 14.05.1954

List do Komitetu Biblioteki Klasyków Filozofii z 03.09.1951