działalność naukowa

działalność naukowa

List do Stefana Żółkiewskiego z 21.10.1966

Biogram Konstantego Michalskiego z bd c

List od Stefana Żółkiewskiego z 13.12.1966

List od Tadeusza Kotarbińskiego z 29.11.1936

List od Henryka Mehlberga z 16.06.1946

Odczyt Romana Ingardena w Oxfordzie z bd.bd.1962

List od Stefana Żółkiewskiego z 01.03.1966

List od Stefana Żółkiewskiego z 17.01.1966

Odczyt Romana Ingardena na XIV Międzynarodowym Kongresie Filozofii w Wiedniu z 02.09.1968 – 09.09.1968

Odczyt Romana Ingardena na posiedzeniu Lwowskiego Towarzystwa Naukowego z 15.06.1939

List od Stefana Żółkiewskiego z 10.10.1966

List od Stefana Żółkiewskiego z 22.02.1966