działalność naukowa

działalność naukowa

List od Stefana Żółkiewskiego z 01.03.1966

List od Stefana Żółkiewskiego z 10.10.1966

Kartka pocztowa od Stefana Morawskiego z 24.01.1966

Biogram Konstantego Michalskiego z bd c

List do Stefana Żółkiewskiego z 06.03.1966

Odczyt Romana Ingardena w Oxfordzie z bd.bd.1962

List od Stefana Żółkiewskiego z 29.05.1967

List od Stefana Żółkiewskiego z 17.01.1966

Odczyt Romana Ingardena na XIV Międzynarodowym Kongresie Filozofii w Wiedniu z 02.09.1968 – 09.09.1968

Odczyt Romana Ingardena na seminarium Edmunda Husserla z 26.10.1913 [fragment]

List od Stefana Żółkiewskiego z 27.07.1966

List do Stefana Żółkiewskiego z 07.05.1964