filozofia

filozofia

List od Tadeusza Czeżowskiego z 11.01.1925

List od Władysława Witwickiego z 01.09.1922

List od Tadeusza Kotarbińskiego z 26.12.1947

Odczyt Romana Ingardena w Oxfordzie z bd.bd.1962

Odczyt „Co jest nowego w ostatnim dziele Husserla?” z b.d.

Odczyt Romana Ingardena na posiedzeniu Lwowskiego Towarzystwa Naukowego z 15.06.1939

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 24.12.1921

Odczyt Romana Ingardena w Brukseli z bd.bd.1947

Odczyt Romana Ingardena na XIV Międzynarodowym Kongresie Filozofii w Wiedniu z 02.09.1968 – 09.09.1968

List od Władysława Witwickiego z 08.04.1925

List od Władysława Witwickiego z 07.03.1925

List do Henryka Elzenberga z 02.04.1950