filozofia

filozofia

List do Władysława Tatarkiewicza z 22.01.1967

Zatwierdzenie uchwały habilitacyjnej z 04.03.1925

List od Władysława Witwickiego z 25.02.1924

List do Władysława Tatarkiewicza z 03.08.1960

List do Władysława Tatarkiewicza z 24.07.1966

Notatki do dyskusji sekcji epistemologicznej z d.b.

Odczyt „Co jest nowego w ostatnim dziele Husserla?” z b.d.

List do Zofii Lisssy z 8.09.1949

List od Władysława Witwickiego z 08.04.1925

List od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 12.12.1936

List od Władysława Tatarkiewicza z 06.11.1966

List do Władysława Tatarkiewicza z 10.06.1952