filozofia

filozofia

List do Danieli Gromskiej z 04.02.1946

Wniosek o nominację profesorską z 31.05.1932

List od Tadeusza Kotarbińskiego z 07.02.1966

List od Kazimierza Twardowskiego z 17.03.1922

Odczyt „Co jest nowego w ostatnim dziele Husserla?” z b.d.

List do Zofii Lissy z 5.03.1949

List do Władysława Tatarkiewicza z 10.06.1952

List od Tadeusza Czeżowskiego z 21.01.1925

List od Władysława Witwickiego z 29.09.1924

Odczyt Romana Ingardena w Oxfordzie z bd.bd.1962

List od Tadeusza Kotarbińskiego z 08.08.1922

Artykuł „Dążenia Fenomenologów” z b.d.