filozofia

filozofia

List do Władysława Tatarkiewicza z 22.01.1967

List do Kazimierza Twardowskiego z 04.11.1924

List do Zofii Lissy z 5.03.1949

Odczyt Romana Ingardena w Oxfordzie z bd.bd.1962

List do Władysława Tatarkiewicza z 02.09.1949

List od Kazimierza Twardowskiego z 05.06.1924

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 24.12.1921

List od Władysława Witwickiego z 26.02.1925

List do Władysława Tatarkiewicza z 29.11.1949

Odczyt Romana Ingardena „Poznanie a priori u Kanta i Husserla” z 21.03.1970r.

List od Władysława Witwickiego z 07.03.1925

List od Władysława Witwickiego z 29.09.1924