filozofia

filozofia

Odpis zatwierdzenia uchwały habilitacyjnej z 28.02.1925

List od Tadeusza Kotarbińskiego z 08.08.1922

Odczyt Romana Ingardena w Brukseli z bd.bd.1947

Odczyt Romana Ingardena na seminarium Edmunda Husserla z 26.10.1913 [fragment]

List od Władysława Witwickiego z 03.08.1922

List do Henryka Elzenberga z 02.04.1950

List od Władysława Witwickiego z 29.09.1924

Odczyt Romana Ingardena „Poznanie a priori u Kanta i Husserla” z 21.03.1970r.

List od Kazimierza Twardowskiego z 05.06.1924

List do Kazimierza Twardowskiego z 04.03.1917

List od Kazimierza Twardowskiego z 17.03.1922

List do Zofii Lisssy z 8.09.1949