filozofia

filozofia

List do Władysława Tatarkiewicza z 29.04.1950

Wniosek o mianowanie profesorem nadzwyczajnym z 04.03.1933

Notatki do dyskusji sekcji epistemologicznej z d.b.

List od Tadeusza Czeżowskiego z 21.01.1925

Opinie o Ingardenie z 15.12.1930

List do Kazimierza Twardowskiego z 02.06.1920

Odczyt „Co jest nowego w ostatnim dziele Husserla?” z b.d.

List do Władysława Tatarkiewicza z 03.05.1950

Odczyt Romana Ingardena w Brukseli z bd.bd.1947

List od Tadeusza Kotarbińskiego z 07.02.1966

List od Kazimierza Twardowskiego z 08.10.1927

List od Władysława Witwickiego z 29.09.1924