Fryburg

Fryburg

List od Malvine Husserl z 15.03.1935

Kartka pocztowa od Malvine Husserl z 23.11.1933

Kartka pocztowa od Anny Teresy Tymienieckiej z 26.12.1946

List do Kazimierza Twardowskiego z 02.06.1917

List od Jana Marii Bocheńskiego z 24.04.1957

Kartka pocztowa od Malvine Husserl z 25.02.1924

List do Kazimierza Twardowskiego z 12.09.1927

Uchwała habilitacyjna z 12.02.1925

List od Malvine Husserl z 09.01.1929

List od Edmunda Husserla z bd.bd.1924

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 14.12.1922

Kartka pocztowa od Malvine Husserl z 19.11.1930