habilitacja

habilitacja

List do Kazimierza Twardowskiego z 02.12.1924

List do Tadeusza Kotarbińskiego z 23.02.1961

List do Władysława Tatarkiewicza z 26.10. 1965

List od Kazimierza Twardowskiego z 06.02.1923

List do Kazimierza Twardowskiego z 30.08.1922

List do Kazimierza Twardowskiego z 02.05.1922

List od Kazimierza Ajdukiewicza z 18.04.1925

List do Mieczysława Wallisa z 17.01.1962

List od Kazimierza Twardowskiego z 31.12.1927

List od Edmunda Husserla z bd.bd.1924

List od Władysława Witwickiego z 17.10.1922

List od Władysława Witwickiego z 23.12.1924