habilitacja

habilitacja

List od Tadeusza Czeżowskiego z 29.01.1961

List od Kazimierza Ajdukiewicza z 18.08.1923

Biogram Konstantego Michalskiego z bd c

List do Kazimierza Twardowskiego z 07.01.1925

List do Kazimierza Twardowskiego z 04.11.1923

List do Kazimierza Twardowskiego z 03.09.1926

List do Kazimierza Twardowskiego z 27.05.1924

List do Władysława Tatarkiewicza z 20.05.1961

List do Kazimierza Twardowskiego z 20.03.1925

List od Kazimierza Twardowskiego z 13.05.1924

List od Władysława Witwickiego z 10.10.1922

Pocztówka do Władysława Tatarkiewicza z 03.05. 1963