habilitacja

habilitacja

Zatwierdzenie uchwały habilitacyjnej z 04.03.1925

List od Jana Patočki z 11.12.1945

List do Kazimierza Twardowskiego z 17.08.1924

List od Władysława Witwickiego z 17.10.1922

List od Kazimierza Twardowskiego z 18.02.1925

List do Kazimierza Twardowskiego z 14.02.1924

List do Kazimierza Twardowskiego z 20.02.1922

List do Władysława Tatarkiewicza z 29.03.1961

List do Mieczysława Wallisa z 22.01.1962

List od Kazimierza Twardowskiego z 16.03.1924

List do Kazimierza Twardowskiego z 20.03.1925

List od Kazimierza Twardowskiego z 31.12.1927