habilitacja

habilitacja

Zatwierdzenie uchwały habilitacyjnej z 04.03.1925

List od Malvine Husserl z 12.12.1920

List do Władysława Tatarkiewicza z 21.04.1961

List do Kazimierza Twardowskiego z 13.05.1925

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 16.06.1924

List od Władysława Witwickiego z 03.05.1922

List do Władysława Tatarkiewicza z 05.01.1960

List do Kazimierza Twardowskiego z 02.12.1924

List do Henryka Skolimowskiego z 06.11.1967

List od Kazimierza Twardowskiego z 17.03.1922

List do Kazimierza Twardowskiego z 27.01.1923

List od Władysława Witwickiego z 08.04.1925