Jan Łukasiewicz

Jan Łukasiewicz

List od Władysława Witwickiego z 10.04.1927

Sprawozdanie z posiedzenia Komisji Filozoficznej z 08.11.1930

Kartka pocztowa od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 22.04.1937

List od Kazimierza Twardowskiego z 25.02.1928

List od Konstantego Michalskiego z 07.04.1939

Kartka pocztowa od Konstantego Michalskiego z 04.02.1942

List do Kazimierza Twardowskiego z 19.03.1924

List od Kazimierza Twardowskiego z 29.05.1919

List do Henryka Skolimowskiego z 06.11.1967

List od Władysława Witwickiego z 24.03.1936

List od Kazimierza Twardowskiego z 08.10.1927

List od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 06.10.1934